Info cursisten

Titel Inhoud Link
Algemene cursisteninfo

Inschrijven kan in elk van onze secretariaten. Ook als je cursus in een andere vestiging doorgaat.

Lees meer...
Centrumreglement

Centrumreglement Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs 

Inhoudsopgave

Lees meer...
Diploma secundair onderwijs

Het diploma secundair onderwijs wordt uitgereikt op het moment dat je het certificaat algemene vorming + het certificaat van de diplomagerichte opleiding behaalt.

Lees meer...
Diplomagerichte opleidingen

Opleidingen die je kunt volgen in het PCVO Scheldeland

Lees meer...
Educatief verlof

In het PCVO Scheldeland kun je voor de meeste opleidingen gebruik maken van Betaald Educatief Verlof. Dit is een vorm van individueel vormingsverlof.

Lees meer...
Inschrijvingsinfo

Wanneer en waar kan ik inschrijven?

Lees meer...
Kinderbijslag

Ben je tussen 18 en 25 jaar en wil je verder studeren in het volwassenenonderwijs?

Lees meer...
KMO portefeuille

Opleidingscheques voor werkgevers: KMO Portefeuille

Lees meer...
Open Leercentrum

Ben je cursist in onze school, maar beschik je niet over een computer?

Lees meer...
Opleidingscheques

Opleidingscheques voor werknemers

Lees meer...
Premies

Kijk na of je in aanmerking komt voor één van volgende premies.

Lees meer...
Schoolkalender

 

Schooljaar 2017-2018

Lees meer...
Schoolvakanties
Herfstvakantie: van maandag 27 oktober tot en met zondag 2 november 2014
Kerstvakantie: van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015
Lees meer...
Software voor cursisten

Voor alle cursisten ICT, AV of talen ingeschre

Lees meer...
Studentenkaart

 Vraag je studentenkaart aan één van onze secretariaten.

Enkele voordelen

Lees meer...
Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld

Misschien heb je recht op vrijstelling of 

Lees meer...
Vrijstelling RVA

Je kunt van de RVA gedurende maximum 2 jaar een vrijstelling krijgen om een studie te volgen die minstens 20 uur per week bedraagt én hoofdzakelijk overdag (vóór 17u00) plaatsvindt.

Lees meer...