Algemene cursisteninfo

Inschrijven kan in elk van onze secretariaten. Ook als je cursus in een andere vestiging doorgaat.

Wie kan inschrijven? Iedereen die voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht kan zich inschrijven. Dit wil zeggen:

-Ofwel op het ogenblik van inschrijving 16 jaar zijn;

-Ofwel op het ogenblik van inschrijving 15 jaar zijn en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebben.

Voor cursisten die niet langer deeltijds leerplichtig zijn, dit wil zeggen 18 jaar oud zijn, is een bijkomende toelatingsvoorwaarde vereist: de cursist beschikt over de Belgische nationaliteit of de cursist verblijft wettig in het land.

Kijk eerst na of je niet in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Vergeet dan zeker je attest niet mee te brengen tijdens de inschrijving.

Veel van onze opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques en educatief verlof. Dit geldt ook voor onze professionele kookopleidingen.

Verschillende organisaties stimuleren het levenslang leren door extra premies uit te geven.

Ben je jonger dan 25 dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, je kinderbijslag behouden tijdens je opleiding.

Werkzoekenden kunnen tijdens hun opleiding een vrijstelling van beschikbaarheid krijgen van de VDAB. Ontdek hier wat de voorwaarden zijn en hoe je dit kan aanvragen.