Educatief verlof

In het PCVO Scheldeland kun je voor de meeste opleidingen gebruik maken van Betaald Educatief Verlof. Dit is een vorm van individueel vormingsverlof. Werknemers uit de privé-sector kunnen via Betaald Educatief Verlof afwezig blijven op het werk om zich te vormen of bij te scholen, binnen of buiten de arbeidstijd. Alle informatie vind je op de site van de Vlaamse overheid.

Wat moet je doen om betaald educatief verlof te kunnen krijgen?

  • Controleer of de opleiding die je wil volgen recht geeft op Betaald Educatief Verlof. Klik hier voor meer info.
  • Ga na of je werkgever je dit verlof toestaat.
  • Vermeld bij inschrijving dat je educatief verlof aanvraagt. Je krijgt dan een inschrijvingsbewijs dat je voor 31 oktober of binnen de 8 dagen na inschrijving aan je werkgever overhandigt.
  • Aan het einde van iedere les laat je een controleformulier ondertekenen door de leerkracht. Je bezorgt dit formulier na drie maanden op het secretariaat en de week nadien kun je er het bewijs van regelmatige aanwezigheid afhalen, dat je opnieuw zo snel mogelijk aan de werkgever bezorgt. Dit controleformulier vind je nabij het secretariaat.
  • Iedere afwezigheid moet gewettigd zijn en je mag nooit meer uren opnemen dan je effectief aanwezig geweest bent om terugbetaling of verlies op het recht te vermijden!

Lees zeker aandachtig de brochure Wegwijs in het betaald educatief verlof.