Inschrijvingsinfo

Wanneer en waar kan ik inschrijven?

Je kunt online inschrijven via onze website (Ga naar de gewenste cursus en klik links bovenaan op "online inschrijven") of in één van onze secretariaten. Je kunt je in elk secretariaat inschrijven. Ook als de cursus in een andere vestiging zal doorgaan. Hier vind je een overzicht van onze secretariaten met hun openingsuren.

Wie kan zich inschrijven ? 

  • Iedereen die minstens 15 jaar is op het moment van inschrijven en in de tweede graad secundair onderwijs zit kan inschrijven voor een cursus in het volwassenenonderwijs. Voor Bedrijfsbeheer kun je je pas inschrijven als je in de derde graad secundair onderwijs zit. In beide gevallen moet je een attest van de school meebrengen bij inschrijving.
  • Voor het Tweedekansonderwijs moet je minstens 18 jaar zijn.

Welke documenten heb ik nodig bij inschrijving ? 

Bij inschrijving breng je mee:

  • je identiteitskaart
  • je bankkaart
  • je attest dat recht geeft op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld. Klik hier om te zien of je recht hebt op een vermindering of vrijstelling.
  • voor leerplichtigen: een schoolattest waarop staat in welk jaar en welke graad je zit.
  • als je al cursussen gevolgd hebt in een ander centrum: de deelcertificaten van de gevolgde modules.

Kan ik telefonisch of via de website inschrijven ? 

Telefonisch inschrijven kan niet, maar via de website kan het wel. Ga naar de gewenste cursus en klik links bovenaan op "online inschrijven".

Hoe kan  ik mijn inschrijving betalen ? 

Je kunt alleen met Bancontact of met opleidingscheques betalen. Wij aanvaarden geen cash in het centrum! Je geniet direct van de vermindering als je een geldig attest kunt voorleggen. Klik hier om te zien of je recht hebt op een vermindering of vrijstelling.

Hoe moet ik betalen via de KMO-portefeuille?

Je schrijft je in op het secretariaat en meldt dat de betaling zal geschieden via de KMO-portefeuille. Je betaalt dus niets bij de inschrijving. Je vult vervolgens op onze website het formulier FACTUUR AANVRAGEN in. Alle kosten van de opleiding moeten ineens aangevraagd worden. Met de factuur die je zult ontvangen kun je de subsidie aanvragen. Ons aansluitingsnummer is DV.O.100433. De aanvraag moet gebeuren binnen de 2 weken na de start van de opleiding. Heeft u nog vragen, contacteer dan boekhouding@scheldeland.net 

Wat moet ik betalen bij inschrijving ? 

Bij inschrijving betaal je naast het inschrijvingsgeld ook de bijkomende kosten. De totale kostprijs  kun je terugvinden bij de cursusinfo op de website.

Is er vermindering van het inschrijvingsgeld mogelijk?

Het inschrijvingsgeld is vastgelegd op € 1,50 per lesuur. Als je een attest kunt voorleggen dat recht geeft op vermindering van het inschrijvingsgeld dan betaal je slechts € 0,30 of € 0 per lesuur. Breng je attest bij inschrijving mee. Het attest mag maximaal 1 maand oud zijn. Klik hier om te zien of je recht hebt op een vermindering of vrijstelling.

Heb ik recht op bepaalde premies?

Controleer zeker eens of je recht hebt op een bijkomende premie!