Kinderbijslag

Ben je tussen 18 en 25 jaar en wil je verder studeren in het volwassenenonderwijs?

Dan moet je minstens 17 uren per week les volgen om het recht op kinderbijslag te behouden. Regelmatige aanwezigheid is vereist. Verplichte stages staan gelijk met lesuren en het mag ook avondonderwijs zijn. Breng je kinderbijslagfonds op de hoogte en laat het formulier P7 'kinderbijslag na de leerplicht' tijdig door ons invullen om stopzetting van je kinderbijslag te voorkomen.

Ben je door langdurige ziekte niet in staat  om verder les te volgen of om (opnieuw) in te schrijven, dan bezorg je zelf aan je kinderbijslagfonds de nodige ziekteattesten. Dit is belangrijk om verder kinderbijslag te ontvangen. Na je ziekte moet je binnen de 5 dagen ofwel opnieuw starten met een opleiding, ofwel je inschrijven bij de VDAB als werkzoekende schoolverlater.

Voor jongeren met verhoogde kinderbijslag geldt bovenstaande verplichting pas vanaf de leeftijd van 21 jaar.