Premies

Kijk na of je in aanmerking komt voor één van volgende premies.

 • Premie diplomagerichte opleiding
 • Inwoners van Zele 60 plus.
 • Arbeider werkzaam in bouwsector
 • Arbeider werkzaam in metaalsector (Oost-Vlaanderen)
 • Arbeider werkzaam in grafische sector 
 • Bediende in ANPCB-bedrijf
 • Premie volwassenenonderwijs Fan Van Horeca voor werknemers in de horecasector

Premie voor diplomagerichte opleiding

Wie een eerste diploma secundair onderwijs behaalt door de combinatie van een diplomagerichte opleiding en aanvullende algemene vorming kan een premie aanvragen om het inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen. Klik hier voor meer informatie over deze premie en hoe je hem kan aanvragen

Inwoners van Zele 60 plus

De gemeentelijke Welzijnsraad wil Zeelse 60-plussers stimuleren om hun computerkennis bij te schaven. Breng een kopie van het deelcertificaat van de gevolgde module met daarop de vermelding van jouw rekeningnummer binnen op het secretariaat van het gemeentehuis, t.a.v. Elke Broeckhove en krijg een tussenkomst van 10 euro per aparte module van de gemeentelijke Welzijnsraad..

Deze premie geldt voor volgende cursussen

 • Kennismaking PC 1
 • Kennismaking PC 2
 • Word 1
 • Internet 1
 • Digitale camera 1
 • Photoshop 1
 • Power Point

Voorwaarden:

 • je bent 60 jaar of ouder
 • je bent een inwoner van Zele
 • je bent geslaagd voor de module

Arbeider werkzaam in bouwsector

Je volgt woningdecoratie, bouw, bouwkundig tekenen, CAD, informatica, centrale verwarming, lassen, houtbewerking of restauratie. Dan kun je een premie krijgen via het FVB. Meer informatie vind je op de website van FVB. Je kunt op het secretariaat een aanvraagformulier krijgen. Laat dit invullen en bezorg het aan het FVB. Laat nadien iedere les het handtekeningenblad invullen door de leerkracht en geef dit bij het beëindigen van de cursus af op het secretariaat. Dit handtekeningenblad kun je ook krijgen op het secretariaat. Belangrijk om weten is dat deze premie niet combineerbaar is met educatief verlof. 

Arbeider werkzaam of werkzoekenden in de metaalsector in Oost-Vlaanderen

Arbeiders die, op eigen initiatief, een opleiding volgen van min. 32 uur en minimaal 3 maand tewerkgesteld worden door een Oost-Vlaams bedrijf uit de metaalsector, kunnen een tussenkomst bekomen in de inschrijvingskost. Meer informatie vind je op de website van TOFAM.Werkzoekenden die een opleiding in het metaal met succes beëindigd hebben, krijgen een opleidingspremie. Zijn zij daarenboven nadien tewerkgesteld in een metaalverwerkend bedrijf behorend tot PC 111 uit de provincie, dan kunnen ze ook een tewerkstellingspremie verwerven. Meer informatie vind je op de website van TOFAM.

Arbeider of bedrijf werkzaam in de grafische sector

Arbeiders of bedrijven die een jobgerelateerde opleiding volgen, kunnen een tussenkomst bekomen in de kosten. Meer informatie vind je op de website van Grafoc.

Bediende in een  ANPCB-bedrijf

Je volgt op eigen kosten buiten de werkuren een beroepsopleiding, dan kan CEVORA  je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies.

Meer informatie: Cevora, E. Plaskylaan 144, 1030 Brussel, tel: 02 734 62 11
www.cevora.beinfo@cevora.be

Premie volwassenenonderwijs Fan Van Horeca voor werknemers in de horeca

Alle info over deze premie vind je hier

Ken je nog andere mogelijkheden? Meld ze ons via ons contactformulier.