Aanvullende algemene vorming

De opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV)  leidt in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding naar een volwaardig diploma secundair onderwijs.
Op deze manier kan je op eigen tempo toch nog een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Een diploma secundair onderwijs kan veel deuren openen. Naast werk vinden, promotie maken, en hoger onderwijs aanvatten betekent het vaak ook een boost voor je zelfvertrouwen.

Uurroosters 2017-2018

Klik hier voor het uurrooster AAV van Lokeren

Klik hier voor het uurrooster AAV van Wetteren

Informatie: diploma

Het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leidt in combinatie met een beroepsgerichte opleiding uit de lijst met de diplomagerichte opleidingen tot het diploma secundair onderwijs en biedt toegang tot het hoger onderwijs. Bekijk ook de pagina van het tweedekansonderwijs!

 Informatie: evaluatie

Geen examenstress! In de opleiding aanvullende algemene vorming worden geen examens ingericht. De evaluatie gebeurt gespreid. Dit betekent dat er regelmatig toetsen worden afgenomen. De resultaten hiervan vormen samen de eindevaluatie. In sommige beroepsopleidingen worden wel nog examens afgenomen.

Overgangsmaatregel

De oude certificaten algemene vorming TSO3 en BSO3 leiden eveneens in combinatie met een diplomagerichte opleiding naar een diploma secundair onderwijs. 

 

Maakt deel uit van de afdeling: 

Naast elke kader kan je zien hoelang die module of cluster van modules duurt (1 = 1 semester, 1/2 = een half semester, ...)

Dit structuurschema bevat enkel de M-modules, maar voor sommige modules bieden we de keuze tussen M en B aan. Het gaat telkens om dezelfde module met hetzelfde aantal lestijden, maar met een verschillende aanpak.

M staat voor minimum. In deze modules worden de minimum eindtermen behandeld op een functioneel niveau. Dit niveau is bedoeld voor cursisten voor wie het diploma secundair onderwijs het einddoel is, en die na het behalen van dit diploma op de arbeidsmarkt willen terecht komen of blijven.

B staat voor brede doelen of verbreding. In deze modules worden de eindtermen aangevuld met een aantal competenties die je zeker nodig hebt als je na het behalen van het diploma secundair onderwijs wil doorstromen naar het hoger onderwijs.  Maar ook je persoonlijke interesse of het versterken van bepaalde deelaspecten uit je beroepsopleiding zijn vaak een goeie reden om voor de verbreding te kiezen.

Heb je al voorkennis? Aan de hand van je vroegere schoolresultaten of een vrijstellingsproef kan je vrijgesteld worden voor bepaalde modules. Bespreek dit vooraf met je trajectbegeleider!