Procesoperator chemie

Als procesoperator chemie stuur je een procesinstallatie waarin fysische of chemische bewerkingen worden uitgevoerd.  Je bewaakt het procesverloop vanuit de controlekamer, van op de procescomputer en van aan de installatie zelf. Je analyseert procesproblemen, je rapporteert ze indien nodig en lost ze al dan niet in samenspraak op. Je staat in voor aan- door- en afvoer van grondstoffen en producten binnen de eigen afdeling. Je volgt het onderhoud aan de procesinstallatie op en je assisteert bij de onderhoudswerkzaamheden. Ook sta je in voor het net houden van de procesinstallatie, zowel van de binnen- als van de buitenkant en van de direct omliggende site. Je werkt hierbij steeds volgens werkinstructies en vastgelegde procedures. Je volgt de veiligheids- milieu- en kwaliteitsvoorschriften strikt op. Je werkt vaak in ploegverband, halfcontinu of continu.

Onderstaande filmpjes geven je alvast een kijk op het beroep van procesoperator chemie!

Roadie Hanne

Roadie Brecht

Procesoperator bij DSM

Procesoperator bij DOW

Structuurschema

Klik hier om het structuurschema te bekijken.

Traject Beveren (avondtraject)

1ste semester

  • Fysica
  • Scheikunde
  • Warmtetransport

2de semester

  • Elektriciteit
  • Appendages
  • Transport van Stoffen

3de semester

  • Scheidingstechnieken
  • Meet- en regeltechniek

4de semester

  • Stage

Klik hier om het uurrooster 2017-2018 te bekijken.

Traject Lokeren (dagtraject)

Werklozen zonder diploma

Ben je werkloos én heb je geen diploma secundair onderwijs? Dan is het VDAB-traject met een combinatie van de opleiding procesoperator chemie en de opleiding aanvullende algemene vorming misschien iets voor jou! Klik hier voor meer info over dit traject.

Werklozen met diploma

Ben je werkloos maar heb je wel al een diploma secundair onderwijs? Dan kan je deze opleiding ook volgen met een gewone vrijstelling. Om aan de vereiste 20 lestijden per week te komen zal je wel nog 80 lestijden uit de opleiding AAV moeten volgen. We bekijken dan samen met jou welke module voor jou het meest interessant is.
Geïnteresseerden sturen een e-mail met motivatie en CV naar ronny.hellemans@scheldeland.net, of komen naar een infosessie (zie verder).

Andere doelgroepen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook andere doelgroepen zoals schoolverlaters met of zonder diploma, werkenden, ...  instappen in dit traject. 
Geïnteresseerden sturen een e-mail met motivatie en en eventueel een CV naar ronny.hellemans@scheldeland.net, of komen naar een infosessie (zie verder).

Vrijstellingen

Wie denkt over voldoende kennis te beschikken van een module uit de opleiding, kan een vrijstellingsgesprek aanvragen bij de coördinator van de opleiding via ronny.hellemans@scheldeland.net. Je brengt dan alle mogelijke bewijsstukken (rapporten, attesten, ...) mee naar dit gesprek.

Infosessies

Momenteel staan er geen infosessies gepland.

Maakt deel uit van de afdeling: