Toelatingsproeven, niveautesten en vrijstellingen

Je wilt toegelaten worden tot een bepaald niveau van een opleiding waar voorkennis voor vereist is (vb talen)

We organiseren niveautesten voor de aanvang van bepaalde opleidingen. Heb je de niveautesten gemist en wens je alsnog aan een opleiding te beginnen? Dan kun je een niveautest aanvragen op het secretariaat of bij de afdelingscoördinator. Men zal met jou een afspraak maken om de test af te leggen. Je hoeft er verder geen formulieren voor in te vullen.

Je bent reeds in het bezit van een studiebewijs van een ander CVO en je wil de opleiding in ons centrum verder zetten?

Als je deelcertificaten van modules van een ander centrum voor volwasenenonderwijs (CVO) hebt, dan krijg je bij ons automatisch vrijstelling voor deze modules. Je kunt zelf nagaan of jouw deelcertificaat terug te vinden is in de officiële LED databank. Als jouw deelcertificaat in de LED staat, dan kunnen wij dat ook zien en hoef je het niet mee te brengen. Staat jouw deelcertificaat nog niet in de LED, dan breng je best je origineel deelcertificaat mee zodat wij je een vrijstelling kunnen geven.

In beide gevallen vraag je de vrijstelling aan bij inschrijving, of later op het secretariaat. Je hoeft er verder geen formulieren voor in te vullen.

Je hebt vroeger een gelijkaardige opleiding gevolgd, of je meent door zelfstudie of beroepservaring aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling?

Als je meent dat je voor een bepaalde module een vrijstelling kunt aanvragen, op basis van vorige opleidingen waarvoor je geslaagd was, op basis van (beroeps)ervaring of door zelfstudie, dan dien je het formulier aanvraag vrijstelling in.

Dit formulier dien je, samen met de bewijsstukken in op het secretariaat van de vestiging waar de opleiding doorgaat. De coördinator van de afdeling zal jouw vrijstellingsaanvraag beoordelen, eventueel bijkomende informatie vragen, en een beslissing nemen. Deze beslissing kan zijn

  • je hebt op basis van de ingediende bewijsstukken recht op een vrijstelling
  • je hebt geen recht op een vrijstelling en moet de module alsnog volgen
  • je dient een bijkomende proef af te leggen

Je wilt les volgen in het tweedekansonderwijs?

Aan de hand van een vrijstellingsproef kun je al snel naar het niveau dat bij je past. Ook je vroegere schoolresultaten kunnen leiden tot vrijstelling van bepaalde modules, maar daarvoor kijken we enkel naar resultaten die maximum 5 jaar geleden behaald werden en enkel op vertoon van het originele rapport. Op de infosessies kom je hier meer over te weten. Het te volgen traject en de mogelijke vrijstellingen worden in een persoonlijk gesprek met jou vastgelegd.