Certificaat ICT en administratie

De opleiding ICT en administratie behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE.

De opleiding ICT en administratie richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, zijn ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen wil versterken, in het bijzonder op het vlak van contentcreatie, communicatie en informatiemanagement.

In de opleiding ICT en administratie leert de cursist

  • op het vlak van informatie: gegevens en bestanden organiseren en beheren, zowel online als offline alsook informatie en content delen;
  • op het vlak van communicatie: een verscheidenheid aan ICT-tools gebruiken om met anderen te communiceren, afspraken te plannen, content en informatie te delen en te presenteren;
  • op het vlak van contentcreatie: een verscheidenheid aan digitale content ontwikkelen, al dan niet samen met anderen, voornamelijk voor administratieve toepassingen.

Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.

De opleiding ICT en administratie kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Handel.

[Extra] Diploma

Heb je geen diploma? Je kan een diploma secundair onderwijs behalen door deze opleiding te combineren met Aanvullende Algemene Vorming. Op deze manier verhoog je de kansen op de arbeidsmarkt of kan je verder studeren in het hoger onderwijs. Cursisten die reeds een diploma secundair onderwijs hebben kunnen het certrificaat laten omzetten naar een (extra) diploma.