Certificaten & Diploma's CVO GROEIPUNT

De opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn modulaire opleidingen. Dat betekent dat de leerstof onderverdeeld wordt in een aantal modules, die samen een opleiding vormen (volgens beschrijving van een opleidingsprofiel).

Cursisten kunnen in het CVO Groeipunt een erkend
getuigschrift, een deelcertificaat of een certificaat behalen.

  • Een deelcertificaat kan u in alle opleidingen behalen
    wanneer u slaagt voor een module.
  • Als u slaagt voor een afgerond geheel van modules behaalt
    u het certificaat.
diploma

certificaten & diploma'sVOLWASSENENONDERWIJS
zowel overdag als 's avonds