Schilder 5

Evaluatie: praktijkoefeningen
Vervolgcursus: -

Leerinhoud:

We werken hoofdzakelijk met watergedragen producten!

  • Voorbereidingen van ondergronden: de aangepast ondergrond zetten
  • Spuiten van verschillende objecten en muren, lijsten deuren,  radiatoren enz.
  • Spuiten van sjablonen/lijnen op vloeren
  • Werken met kleurenkaarten
  • Materiaalkennis verschillende toestellen (afregelen –dikte bepaling enz.)
  • Bijhouden administratie: hoeveelheidsberekening, werkplanning en technische informatie verwerken
  • Veiligheid en gezondheid en afvalverwerking
  • Correct reinigen van de toestellen
  • Gebruik van ladders

Na de cursus worden werkfiches meegegeven van alle handelingen die aangeleerd zijn.
De evaluatie gebeurt per oefening (geen examens).

NIEUW: Deze opleiding komt vanaf schooljaar 2019-2020 in aanmerking voor het VOV=Vlaams opleidingsverlof (vervangt het huidige BEV=Betaald Educatief Verlof) en opleidingscheques! Klik hier voor de voorwaarden voor het Vlaams opleidingsverlof of voor Opleidingscheques.

Praktische informatie
Lesuren Prijs lessen Materiaal Prijs materiaal Lestempo
40 60 € set persoonlijke beschermingsmiddelen 10 € wekelijks