Inschrijvingsgeld

€ 1,50 per lestijd

Overzicht volgens de duurtijd van de opleiding.


Zie per module naar vermelding van aantal lestijden

20 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 30€
Verminderd inschrijvingsgeld = 6€

40 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 60€
Verminderd inschrijvingsgeld = 12€

60 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 90€
Verminderd inschrijvingsgeld = 18€

80 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 120€
Verminderd inschrijvingsgeld = 24€

100 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 150€
Verminderd inschrijvingsgeld = 30€

120 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 180€
Verminderd inschrijvingsgeld = 36€

140 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 210€
Verminderd inschrijvingsgeld = 42€

160 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 240€
Verminderd inschrijvingsgeld = 48€

180 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 270€
Verminderd inschrijvingsgeld =54€

200 lestijden Volledig inschrijvingsgeld = 300€
Verminderd inschrijvingsgeld = 60€Begrenzing inschrijvingsgeld per opleiding

Bij een modulaire opleiding is het inschrijvingsgeld begrensd tot 300 euro per semester en per opleiding per schooljaar

Betalingswijze

Bancontact - opleidingscheques

Inschrijvingsgeld Gratis

 • cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • asielzoekers die materiële hulp genieten;
 • gedetineerden;
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven.

Verminderd inschrijvingsgeld CVO GROEIPUNT

mits afgifte van een correct attest voor:
 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk;
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap blijkt;
 • De vrijstellingen voor mindervalide cursisten worden maar verleend tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (65jaar)
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een CVO.
betalen met opleidingcheques betalen via kmo-portefuille
inschrijvingsgeld opleidingen cvo


VOLWASSENENONDERWIJS GROEIPUNT
zowel overdag als 's avonds