ASO3 Wiskunde 1

opleidingen CVO Groeipunt

Van dinsdag 2 februari 2021 t.e.m. dinsdag 30 maart 2021

Vindt plaats op:

Dinsdag van 08:55:00 tot 12 uur

Aantal lesuren: 40

Aantal lesuren afstandsonderwijs: 33

Lokaal: ICT 104- 1e verdieping

EUR

CVO Groeipunt Lokeren
Durmelaan 34
9160 LOKEREN

Info opleiding

Wiskunde 1 is de wiskunde van de grafieken en hun verloop. We werken rond het aflezen en interpreteren van grafieken. De kennis die je hier opbouwt zal van pas komen in verdere modules wiskunde, maar ook in fysica en chemie.

Je zal de basiskenmerken van een grafiek leren aflezen: stijgen, dalen, symmetrieën, nulwaarden, extrema. Je zal hierbij leren gebruik maken van een grafisch rekentoestel.

Een tweede belangrijk luik behandelt de afgeleide: veranderingen in een grafiek. We bouwen de betekenis van afgeleiden grafisch op. Daarna berekenen we de afgeleiden algebraïsch vanuit een functievoorschrift. Hierbij zal je enkele basisregels leren toepassen.

Met de opgebouwde kennis zal je het verloop van enkele eenvoudige functies kunnen bestuderen. Hoe kan je exact berekenen wanneer een functie stijgt, daalt, 0 wordt, een maximum of minimum bevat? Volg je wiskunde-wetenschappen, dan zal je dit deel in analyse (2de jaar) verder uitbreiden voor complexere functies.

Tenslotte gebruiken we onze kennis van grafieken en afgeleiden om vraagstukken rond extremumproblemen op te lossen. Stel dat je bvb. een touw krijgt om op een kampeerterrein een stukje grond af te zetten. Wat is de interessantste figuur om een zo groot mogelijke oppervlakte te bekomen?


De ASO-opleiding wordt met 80% afstandsonderwijs aangeboden. Via het elektronisch leerplatform wordt leerstof en oefenmateriaal aangeboden en kunnen taken ingediend worden. De leerkracht volgt zo je leerproces op en geeft regelmatig feedback.

Het afstandsonderwijs doe je thuis op eigen tempo, een aantal tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie gebeuren wel in het centrum.


3de graad ASO

2de graad ASO of gelijkwaardige kennis

Gespreide evaluaties + eindexamen

Diploma secundair onderwijs

Lesmomenten CVO Groeipunt

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       

Materialen Aantal Eenheidsprijs Prijs
ASO - kopieën wiskunde 1 1 -- EUR
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.

Inschrijven via een CVO Groeipunt secretariaat

CVO GROEIPUNT LOKEREN
OPLEIDINGEN

deel op facebook

Opleiding Algemeen secundair onderwijs (ASO)

Met een diploma ASO op zak ben je goed voorbereid op verdere studies aan de hogeschool of universiteit. CVO Groeipunt biedt enkel de 3de graad aan. Je hebt dus de voorkennis van de 2de graad ASO nodig

De 3de graad van een ASO-opleiding bestaat uit B-modules en specifieke modules. 

 • B-modules zijn gemeenschappelijk voor alle richtingen. Het gaat dan over de modules Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, fysica, chemie en wiskunde. 
 • De specifieke modules zijn eigen aan een richting. Bij voldoende interesse bieden we in CVO Groeipunt de specifieke modules van de opleiding wetenschappen-wiskunde aan. 

De opleiding ASO wetenschappen-wiskunde omvat 2080 lestijden.

Onze troeven

 • Flexibel: Alle cursussen worden modulair georganiseerd zodat je een eigen leertraject kunt uitstippelen naargelang je situatie en behoeften.
 • Vrijstellingen: Heb je al voorkennis? Aan de hand van een vrijstellingsproef kan je sneller je traject doorlopen. Ook vroegere schoolresultaten van de 3de graad ASO kunnen leiden tot vrijstelling van bepaalde modules, maar daarvoor kijken we enkel naar resultaten die maximum 4 jaar geleden behaald werden en enkel op vertoon van het originele rapport. 
 • Geen examenstress: Zowel in de opleiding aanvullende algemene vorming als in de ASO-opleiding worden geen examens ingericht. De evaluaties gebeuren gespreid en kunnen zowel via het afstandsonderwijs als in de klas gebeuren. Alle resultaten samen vormen de eindevaluatie. 
 • Combinatie met examencommissie:
  • Je wenst je diploma in cvo Groeipunt te behalen: resultaten die je bij de examencommissie behaald hebt kunnen bij ons een vrijstelling opleveren.
  • Je wenst je diploma bij de examencommissie te behalen maar sommige vakken zijn voor jou te moeilijk om zelfstandig te studeren: je volgt de modules van een vak in cvo Groeipunt, de examencommissie zal je dan vrijstelling geven op basis van de behaalde deelcertificaten.
  • Alle modules ASO worden met 80% afstandsonderwijs ingericht. Je volgt thuis een digitaal leertraject, de leerkracht volgt dit op en geeft je regelmatig feedback. Je komt enkel een beperkt aantal keren naar het centrum voor remediëring en evaluatie. Zo wordt de kloof tussen de examencommissie (geen begeleiding) en onze lessen (met veel begeleiding) kleiner omdat je niet elke week in de klas hoeft te zitten.  

Interesse?

Vul dit formulier in zodat we ons aanbod zoveel mogelijk kunnen afstemmen op jullie vragen.

Infosessies

Momenteel worden er geen infosessies meer gepland. Wens je meer info? Maak dan een afspraak via dit formulier. Je zal dan gecontacteerd worden door de trajectbegeleider.

Uurrooster (gewijzigd aanbod 2de semester!)

Klik hier om het uurrooster in pdf te downloaden. Dit uurrooster is altijd onder voorbehoud en kan wijzigingen ondergaan.

Ons professioneel en gemotiveerd team staat klaar om je te begeleiden en te ondersteunen in je traject!