Hoe kan ik het aantal uren Vlaams opleidingsverlof berekenen en plannen?

Met deze simulator kun je de volgende zaken nagaan:

  • Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan ik maximaal opnemen in het huidige of volgende schooljaar?
    Dit recht bepalen we op basis van hoeveel je bent tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest. Je kunt deze uren aanwenden voor alle opleidingen die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank .
  • Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding?
    Het aantal uren opleidingsverlof dat u effectief kan opnemen, hangt af van de opleiding die je volgt. Het aantal op te nemen verlofuren is beperkt tot het maximumrecht per schooljaar. Je kunt meerdere opleidingen volgen en daarvoor VOV opnemen. Ook in dit geval is het aantal uren begrensd tot het maximum aantal waarop u recht heeft per schooljaar.